دانلود رمان آتشی بر پیکر جانم  از فائزه حاجی حسینی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آتشی بر پیکر جانم pdf از فائزه حاجی حسینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فائزه حاجی حسینی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آتشی بر پیکر جانم

 حسادت و نادانی، آتش مـی‌شود و بر زندگی دخترکی مـی‌افتد که بی‌گناه است

گناه او چیست وقتی هیچ شباهتی به خـواهر دوقلویش ندارد؟!او سال‌ها با

عقده بزرگ دیـده شـدن رشـد مـی‌کند و این عقده در زندگیش ریشـه مـی‌دواند و قلبش را تَرَک مـی‌زند

در این مـیان عشقـی سرزده، شعلهمـی‌کشـد و آتشِ این زندگی را شعله‌ورتر مـی‌کند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان طلوع آرامش  فائزه حاجی حسینی

سرش را سمت پنجره برگرداند‌ و اشک‌‌‌هایش، صورتش را خیس کردند

دندان‌هایش را روی هم فشار داد و سکوت کرد

مادر باری دیگر، با عصبانیت فریاد کشیـد:

-تـو چی از نادیا کم داری؟ هان؟! جواب بده

بغضی گلویش را فشرد و مانع صحبت کردنش شـد

خـواست از جا برخیزد که مادر مچ دستش

را گرفت و روی صندلی نشاند

-تـو هیچ‌جا نمـی‌ری تا بابات بیاد تکلیفت رو

مشخص کنه من نمـی‌دونم چطور مـی‌شـه

خـواهر دوقلوت معدلش ۱۹/۷۰ مـی‌یاد، اما تـو چهارتا تجدیـد مـی‌یاری!

-دیـدی که خـوندم، خیلیم خـوندم اما…

-اگـه خـوندی پس بایـد خیلی خنگ باشی که حتی نتـونستی

۱۰ بگیری خاک تـو سرت نازنین، خاک تـو سرت!

 نگـاهش را به چشمان نادیا، خـواهر دوقلویش دوخت،

از این حس غرور آمـیختـه با ترحم نادیا تنفر داشت

 از اینکه مدام در مقابل او خرد شود و چون زباله

بی‌ارزش باشـد، بیزار بود اینبار نادیا ل**ب گشود:

-بس کن مامان، حالا اتفاقـیه که افتاده، خـودم کمکش

مـی‌کنم که ریاضی و فزیکش قوی‌تر بش…

هنوز حرفش تمام نشـده بود که نازنین با صدای بلندی فریاد زد:

-من به کمک کسی نیاز ندارم هزار بار هم گفتم که از

تجربی متنفرم از همه‌ی درساش، از همه‌ی دکترا متنفرم  از همشون بدم مـیاد اره

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان