برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تصادف یهویی pdf از دلارام رضایی

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان تصادف یهویی

افرا دختری که کنار خیابون گیتار مـیزنه و این کـار هر روزشـه اما تـو یکی از این روز ها

سامـیار آقا زاده پولدار که همه ازش حساب مـیبرن کلی کشتـه مرده داره با نگـاه

اول عاشق افرا مـیشـه دستـور مـیـده افرا و تعقـیب کنن بالاخره خـونشو پیـدا مـی کنه و

دقـیقا کنار خـونش خـونه مـی خره و….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان نجوای آرام

دانلود رمان لب اناری

دانلود رمان حسابدار زیبا

قسمتی از رمان

مانتـو و شلوار کهنه امو پوشیـدم شالمو انداختم رو سرم گیتارمو

برداشتم رفتم روی شونم گذاشتم از خـونه خارج شـدم قدم مـیزدم و به

خیابونی که بخاطر برف دیشب سفیـد شـده بود چشم دوختـه بودم.

به سمت مقصد همـیشگی رفتم جای که مـیشـد مـیگفت تنها در آمده

منه!

پول زیادی برای کرایه نداشتم و مجبور بودم تـو این سرما پیاده برم.

دیشب برف شـدیـدی اومده بود هوا خیلی سرد بود و سوز داشت؛ و

من حتی پالتـویی هم نداشتم بپوشم.

تـو سن کم خانوادمو از دست داده بودم، چند ماه خـونه عموم بودم،

اما بخاطر زن عموم و کـاراش مجبور شـدم از خـونه فرار کردم؛ دنبال

خـونه گشتم چند روز گذشت تا تـونستم پیـدا کنم پیرزنی اتاق گوشـه

حیاطشو بهم اجاره داد برای اینکه بتـونم زندگیمو بچرخـونم کنار

خیابون گیتار مـیزدم.

وقتی رسیـدیم صندلی همـیشگیم از گوشـه برداشتم و گذاشتم سر جای

همـیشگی رو صندلی نشستم گیتارمو درآوردم شروع کردم به گیتار

زدن صدام خـوب نبود برای همـین آهنگ بی کـالم مـیزدم مردم اطرافم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان