برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عروس زلزله pdf از زهرا نیکخـواه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا نیکخـواه مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان عروس زلزله

هستی که تازه با پسر مورد علاقه اش حمـیـد نامزد کرده فردای روز نامزدی در شـهرشون زلزله مهیبی مـیاد

بعد از این قضیه دوست پدر هستی که آدم بسیار خیری بوده هستی رو مـیاره تـهران پیش خانواده اش

که همـین محبتـها باعث مـیشـه هستی عاشقه حاجی بشـه که بعد مـیفهمه عشقش بی سرانجام هست و

کم کم از دلش بیرونش مـیکنه بخاطره مرگ خانواده اش دچاره مشکل روحی شـده بوده که

با اصرار زیاد اطرافیان به دکتر روانپزشک مراجعه مـیکنه

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق خاتـون

قسمت اول رمان عروس زلزله

هستی به آرامـی مژگـان بلندش را پایین آورد علی رغم بستـه شـدن چشمان مشکی زیبایش، آن شب

را به وضوع در نظر مجسم مـی کرد لحظات شیرین سپری شـده چیزی نبود که به آسانی فراموش

شود باالخره پدرش موافقت خـود را با ازدواج او و حمـیـد اعالم کرده بود او مـی دانست که مخالفت

پدرش با خـواستگـاری حمـیـد، تنها به خاطر نگین بوده است

نگین، خـواهر بزرگتر هستی هم مانند خـود او، دختری بسیار زیبا بود، ولی مادرزاد یک پایش

کوتاهتر از پای دیگر او بود در نتیجه موقع راه رفتن مـی لنگیـد و این خـود عاملی برای فرار دادن

خـواستگـاران او محصوب مـی شـد

حدود دو سال بود که هستی برای خاطر خـواهرش در مقابل حمـیـد و خانواده او که در همسایگی آنها

زندگی مـی کردند، مقاومت مـی کرد، ولی خـود مـی دانست که در دل حمـیـد را دوست دارد

قامت بلندف وقار و سنگینی در رفتار و کردار و مخصوصاً نجابتی که در چشمان آبی رنگ حمـیـد موج

مـی زد، خـود به خـود بر جذابیت او مـی افزود او بعد از چهار سال با گرفتن مدرک مهندسی….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان