برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق و شـهوت pdf از سارا سلیمانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا سلیمانی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

مقابلت مـیجنگم
برای رسیـدن به ارزوهایم…
با تمام قدرت
غافل از انکه روزی تمام ارزویم مـیشوی…
کسی چه مـیـداند مـیان این هیاهو چه چیزی را از دست مـیـدهم .
اینجا مـیـدان جنگ است…
جنگی مـیان منو تـو
تـو مـیجنگی برای پیروزی…
و من مـیجنگم برای آزادی
مـیـدانم دور نیست، روزی مـیرسد که ما باز هم در حال جنگیم
اینبار نه مقابل یکدیگر، اینبار ما کنارهم مـیجنگیم
هدف این جنگمان مشترک است

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان