برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق یخ زده pdf از دختر صورتی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان دختر صورتی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/پلیسی/جنایی

خلاصه رمان عشق یخ زده

آروشا دختر بے رحم و سردے ڪہ یہ جنایتڪار و خلافڪار حرفہ اے و باند بزرگے

رو بہ همراہ پسرعموش ادارہ مـیڪنہ..مـیڪشہ و نابود مـیڪنہ و براش مهم

نیس ڪہ بیگناہ ڪشتہ یا گناهڪار پلیس چن سالہ ڪہ مـیخـواد تمام اعضاے

این باند رو دستگیر ڪنہ ولے اونا هیچ مدرڪے واسہ دستگیرے باند ندارن

ڪوروش بہ عنوان نفوذے وارد باند مـیشہ ولے غافل از اتفاق هایے ڪہ قرارہ بیفتـه

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق بازی قوی سیاه

دانلود رمان دختر ماه دختر صورتی

قسمت اول رمان عشق یخ زده

با ب ی حس ی به مرد روبروم نگـاه کردم که التماس

مـیکرد ازش بگذرم هه این همون آدمـی بود که تا

دیروز به قول خـودش تاحاال به خدا هم التماس نکرده

بود ول ی حاال داره واسه جون بی ارزشش به

من؛ملکه مرگش،التماس مـیکرد

پوزخندی زدم و رفتم جلوتر تی غ تـوو دستم رو محکم

روی پاش کشی دم که فریاد از تـه دلش گوشم رو

کر کرد .

سیلی محکم ی به صورتش زدم و غریـدم :خفه شو پی ری

به اطرافم نگـاهی انداختم ساعت۳نصفه شب تـوو

آشپزخـونه رستـوران مهدی ساالری بودم مهدی

ساالری،مرد روبروم که بخاطر کشتنش ۲مـیلی ارد گرفتم

بی تـوجه به داد و بیـداد ها و ناله های دردناک اون

پی رمرد رفتم سراغ یه قابلمه بزرگ و تـوش روغن

ریختم و گذاشتمش رو ی شعله تا حسابی داغ بشـه

ساالری که کـارم رو دیـد با لحنی که ترس تـوش اشکـار بود گفت

ساالری:چی کـار مـیخـوای بکن ی؟!!!اگـه مـیخـوای

منو بکشی خب بکش تمومش کن دیگـه..

پوزخندی بهش زدم و خیلی خـونسرد فقط بهش

نگـاه کردم این کـار من بود هیچکیو به راحتی

نمـیکشتم عذاب …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان