برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چتر من باش pdf از نازی نجمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نازی نجمـی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان چتر من باش

دو خـواهر، دو برادر حسی فراتر از دوستی فراتر از خـواهرانه بودن و موندن چتر شـد

برای کسی که لحظه لحظه ی نفسهاش با او گره خـورده بود چرا تنها شـد ؟

چرا این برادر این برادرانه بودن پوچ شـد ؟ چرا دیـده نشـد ؟ عشق برنده مـیشـه یا ……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ایسکـا

قسمت اول رمان چتر من باش

مـیشـه به چشم شک کرد؟ خدایا هیچ سوره و آیه اي نیست که

بهم بگـه مـیشـه به چشم شک کرد؟ این رادمهره؟ رادمهر کنار

یه دختر مو بلوند و چشم سبز ؟ خدایا اینه درد

خـواهرم ؟ تا کجا رفتـه بود این مرد بعد از اینهمه درد؟ مـیشـد درکش کرد؟

نمـیتـونم، نمـیخـوام. کـاش بشـه بگـه که هنوزم بهانه

براش تنها بهانه ست براي بودن، کـاش مـیشـد بگـه چشمام

درست ندیـده. این بغضه تـو گلوم که خرچنگ شـده و چنگ مـیزنه

به همه روزهایی که به خـواهرم به وصله ي نفس به نفسم

گفتم عشق رادمهرعادت نیست ، گفتم مـیتـونه سرپا بشـه با

همـین نفسی که الان همنفس یکی دیگـه ست.

مـیشـه همـینجا برگردم و فراموشی بگیرم تا نفرین نکنم هر چی و هر کی

که اسم قدیس رو یـدك مـیکشـه که ثابت کنه قلبش

قلبه که محبتش طوق نیست، عادت نیست؟ من فراموشی

بگیرم رادمهر برمـیگرده پیش بهانه؟ برمـیگرده که درد خـوهرمو از

پیشونی گره خـورده و چشماي همـیشـه براق از اشکش کم

کنه؟ فریاد بزنم درست مـیشـه؟ گریه کنم برمـیگرده تا

خـواهرم نمـیره از اینهمه بی مهري که تازه این زندگی

لعنتی زخم بهش زده ناسور پاك نشـدنی ؟

نه چشمام شک داره نه مـیخـوام رادمهر برگرده . من به اصطلاح همه چی

تموم که عالم وآدم رو رو سر منطق بی خاصیتم قسم

مـیخـورن ..

این رمان در دست چاپ مـیباشـد و به درخـواست نویسنده برداشتـه شـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان