برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق یا کیسه بوکس pdf از Kosar_r با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Kosar_r مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/خدمتکـاری

خلاصه رمان عشق یا کیسه بوکس

در مورد دختر یتیمـی به اسم مریم که عاشق مـیشـه و با عشقش ازدواج مـیکنه ولی

شوهرش در موردش دچار سوتفاهم مـیشـه و…

پایان خـوش

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوره زار معصومه آبی

قسمت اول رمان عشق یا کیسه بوکس

»علی«

اووووفففف اعصابم خـورده

اصال از کجا معلوم اون بچه مال من باشـه امکـان نداره اخه من

با صدای سیما به خـودم اومدم

سیما_چیزی شـده علی جان چرا اینقدر عصبی هستی هانی

(سیما زن دوم منه بعد از اون زنیکه هر..ه)

اصال حوصلشو نداشتم امروز اون زنیکه رو به اجبار بردم

بیمارستان (ه اگـه بمن بود که مـیزاشتم اونقدر

درد بکشـه تا بمـیره)

دم بیمارستان پیادش کردم و خـودم اومدم خـونه

بایـد بفهمم این بچه مال کیه با این فکر سریع بلند شـدم و

به سمت اتاقش رفتم (یه اتاق کوچیک کنار

اشپزخـونه )

در اتاقشو باز کردم تا حاال اینجا نیومده بودم از

اونی که فکر مـیکردم کوچیک تر بود هیچ پنجره ای

نداشت

با دیـدن اتاق یکم دلم سوخت ولی با فکر به اینکه

حق ادم هر..ه اینه بد تر از اینا بایـد سرش بیاد

کمد چیزی داخل اتاق نبود یه گوشـه یه ساک قدیمـی بود

رفتم سمت ساک همشو خالی کردم یه

مشت لباس بود با شناسنامه و

دفترچه ازدواج دیگـه چیزی نبود خـواستم

ساکو پرت کنم کنار که تـوجهم به یه زیپ مخفی تـه

چمدون جلب شـد زیپ رو باز کردم یه دفتر بود که

قفل داشت با یه پاکت پاکتـو خالی کردم عکس بود یکیشو برداشتم

عکسی از من و خـودش بود یادم اومد مال عروسیمون بود

چقدر زیبا شـده بود مثل فرشتـه ها

ه شیطان در لباس فرشتـه عکسارو نگـاه کردم همشو برداشتم

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان