برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آناشیـد pdf از نسترن.آ.ن با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نسترن.آ.ن مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دختری که مجبور مـیشـه به خاطر مسائلی،تـو خـونه یه نفر بمونه.
با این که خانواده داره اما زندگی مجبورش مـیکنه برای امنیت جان خـودش به اون خـونه پناه ببره
و تـوش کـار کنه.به دلیل بدهکـاری و فقر تـوی راهی قدم مـیذاره که خـودشم نمـی دونه تـهش به کجا
مـیرسه اما این دختر اونقدر قوی و مصممه که برای خـوشبختی در آینده اش هر کـاری مـی کنه.
براش فرقـی نداره چه مشکلی پیش بیاد چون همشو کنار مـیزنه و آمادگی همه چیزو داره
اما مـی تـونه وجود یه عشقو درک کنه؟ اسم این دختر آناشیـدِ … آناشیـد یعنی دختر آتش و خـورشیـد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان