برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آرزویم کن pdf از آسمان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آسمان مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان

آیسو دختری مغرور که در اروپا به دنیل آمده و بعد از سالها به همراهِ

پدرومادرش به ایران برمـیگرده و تـویِ باغِ بابابزرگش با دوستِ عمویش آشنا مـیشـه که همـین آشنایی باعثِ تغیرِ زندگی‌اش مـیشـه و
عشق!عشقـی آغشتـه به غرور!
دختری ۱۸ساله و پسری ۳۰ ساله حکمِ اصلیه داستانِ ماست/آیا این عشق به سرانجام مـیرسد یا نه///

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان