برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شرط مـیبندم pdf از golale با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان golale مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان شرط مـیبندم

همه چی با یک شرط بندی ساده شروع شـد جایی که متین مغرور و سرکش سر زندگیش

شرط بست تا مغرورترین دختر محله که به نجابت و خانومـی سرلوحه دختران بودو

به زانو دربیاره بدون اینکه خـودش عاشق بشـه بقدری از خـودش مطمئن بود که

طاقت نگـاه های سرد و لجوجانه ی نگینو نداشت هشـدارهای دوستانش هم تاثیری در

عزمـی که جزم کرده بود نگذاشت با گرفتن دفترخاطراتی که ۳ کلیـد داشت قرار بر این شـد

تا متین همه کشمکش های درونی خـود را در آن ثبت کند و فقط دوستانش اجازه داشتند

خاطرات را مرور کنند روز موعود رسیـد اما در برخـورد اول متین شکست سختی از چشمان سیاه نگین خـورد امــا…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان شرط مـیبندم

و حرف آخر اينكه من قول ميدم و پاي زندگيم شرط مي بندم!

سينا و علي با تعجب به من نگـاه كردند، انگـار حرفهامو باور نداشتن

سينا با اعتراض گفت: ببين متين شرطي ميذاري كه خيلي

سنگينتـه حالا بيا روي يه چيز ديگـه شرط ببند

من پيشنهاد ميكنم رو جيبت شرط ببندي اينجوري ما هم بيشتر راضي هستيم و

زدند زير خنده پس منو مسخره ميكردند

 بي انصافي نكن سينا چه كار به جيبش داريم بچه رو، گناه داره

همين كه عاشق بشـه و با اشك و زاري دنبال دختره بدوه ما

بهش بخنديم كليه

محمد بعد از گفتن اين حرف به بقيه چشمكي زد و همه با هم خنديديم

اما خنده اونا منو مصمم تر مي كرد كه حتما بهشون ثابت
كنم
بحث ما سر عشق و عاشقي بود گـاهي با بچه ها

مي نشستيم جلوي مغازه باباي سينا كه يه سوپرماركت بزرگ بود ولی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان