برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گوژ پشت نتردام pdf از ویکتـور ماری هوگو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ویکتـور ماری هوگو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 رمان در پاریس قرن پانزدهم مـی باشـد. دختر کولی جوان و زیبایی بنام اسمرالدا به همراه بز باهوش خـود جالی مـیرقصیـد و برنامه اجرا مـیکرد

کلود فرولو، رییس شماسهای نتردام و راهبی که نفس شکنجه اش مـیـدهد در نهان عاشق اسمرالدا شـده‌است، او سعی مـی‌کند با کمک کـازیمودو، ناقوس زن گوژپشت و بدشکل نتردام اسمرالدا را بربایـد، ولی با دخالت کـاپیتان فوبوس دوشاتـوپر ناکـام مـیماند و کـازیمودو دستگیر مـیشود…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان