برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بقا مرگ دوباره pdf از فاطمه.مـیم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطمه.مـیم مـیباشـد

موضوع رمان:تخیلی/علمـی

خلاصه رمان بقا مرگ دوباره

 هزاران سال پیش از آفرینش آدم و حوا، مردمانی روی زمـین مـی‌ز یستند.

در آتلازِد پایتخت جهان، ملکه مـیریام حکمرانی مـی‌کرد؛ روزی او تـوسط سلینوس

عالم دربار با خبر مـی‌شود که جسم کروی بسیار بزرگ و سنگینِ سرخ رنگی (مریخ)

به سمت زمـین مـی‌آیـد و تا سه سال آینده با زمـین برخـورد و زمـین را نابود خـواهد کرد.

سلینوس با مطالعه و تحقـیق فراوان در مـی‌یابد که تنها راه نجات زمـین و حفظ بقای بشریت چیست!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان این عشقه یا هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان بقا مرگ دوباره

در گوشـهای از شـهر موسیقـی شادی مـینواختند.

دختران و پسران جوان کنار هم به رقص و

پایکوبی پرداختـه و زیباترین لباسهایی که داشتند را

به تن کرده بودند. مردم به در و دیوار شـهر

پارچهها و آویزهای رنگـارنگی آویختـه بودند.

بوقچیهای قصر، در سرتاسر شـهر حرکت مـیکردند و

خبر از تـولد ملکه مـیریام فرمانروای کل جهان را مـیـدادند.

ملکه مـیریام، ملکهی با انصاف، اما

ِ سختگیر جهان بود که در شـهر د

آتالز یعنی پایتخت کل جهان حکومت مـیکرد؛ او در اجرای

قوانین بسیار جدی بوده و با هیچکس تعار فی نداشت.

ملکه بسیار خـودپسند، مغرور و مستبد

اما ذاتا دلرحم بود؛ ولیکن بیشتر مواقع سختگیریاش

بر احساساتش غلبه کرده و تصمـیم

خـود را مـیگرفت. یکی دیگر از خصوصیات مهم

مـیریام مقـیـد بودن او به دینش بود؛ او اهمـیت

بسیاری به مقدسات داده و عباداتش را هیچگـاه ترک نمـیکرد.

آتالزد پایتخت جهان، شـهری اصیل، زیبا و امن بود.

شـهری آفتابی با تابستانهای گرم و

زمستانهای بسیار سرد؛ باغهای بسیاری داشت و

نعمتـهای فراوانی در آن موجود بود؛ بهطوری

که بسیاری از نقاط جهان را آذوقه وطعام مـیـدادند آتلازد

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان