برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نوای بینوایی pdf از ف.صالحی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان ف.صالحی مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان نوای بینوایی

داستان دختری که عاشقانه هایش را خرج ادمـی اشتباه مـیکند

ادمـی که اسم برادر را یـدک مـیکشـد . عشقـی که باعث مـیشود نوای قصه ما..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شورشی

دانلود رمان رد پای پروانه

دانلود رمان منو دریاب

قسمت اول رمان نوای بینوایی

دختره تکلیفش با خـودش معلوم نیست …وقتی زیر دست اون ادم بوده باشـه

همـین مـیشـه

کـاش مـیشـد بعضی صدا هارو مثل ادما کشت و در پستـو ذهنت خاک کرد …گـاهی

قتل برای ارامش جهان خاکستری نیاز بود .

روانی …معلوم نیست تـو اون خراب شـده چه کـارایی مـیکنی …تا زمانی که

اون مردیکه روانی باالسرت بود حداقل مـیـدونستم یه نره غول باالسرت هست

حاالا که تـویی و اون رفیق خراب تر از خـودت و بچت که نمـیـدونم

استغفرالله

هیچ وقت او استغفار اخر جمله هایش را درک نمـیکردم …مـگر نیمای من چه

مشکلی داشت ؟یعنی اون بچه کـاری ترسناک تر از قهر کردن با من هم بلد بود ؟

یعنی اون خـودش رو حتی از بچه پنج ساله من پاکتر مـیـدونست ؟

نگـاهی به پایین ساختمان ده طبقه انداختم …حرفهای زن همسایه تازه وارد دهه

چهارم زندگیش شـده بود و ادعا بزرگی داشت تـوی گوشم زنگ مـیزد …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان